Kursy dla dzieci

Kursy dla dzieci – to szkolenia które realizujemy z sukcesem od kilkunastu lat. To nie tylko nauka ale także zabawa i doskonała przygoda dla naszych najmłodszych słuchaczy.

Kadra dydaktyczna realizująca zajęcia z dziećmi to wyselekcjonowani lektorzy z odpowiednim wykształceniem metodycznym, językowym oraz pedagogicznym.
Szkolenia realizujemy metodą komunikatywną, która skupia się na potrzebach uczniów, a także na związku między językiem uczonym w klasie, a językiem używanym poza klasą. Zadaniem jej jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej, dlatego też zajęcia często przyjmują formę: pracy w parach lub grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między uczniami; zadań opartych o płynność mówienia, co wzmacnia pewność uczniów; odgrywania ról (role-plays) podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe.

Nasza oferta obejmuje naukę całoroczną w dwóch semestrach. Rok szkolny rozpoczynamy we wrześniu a kończymy w czerwcu. Nasz plan zajęć jest ściśle powiązany z rozkładem zajęć dzieci w szkole publicznej do której uczęszczają. Każdy słuchacz zarówno przed jak i po zajęciach do czasu odbioru przez rodziców lub opiekunów przebywa pod opieką pracownika Szkoły. Najczęściej jest to Szkolna Świetlica.