Kursy dla młodzieży i dorosłych

Szkoła Języków Obcych oferuje kursy ogólne i egzaminacyjne na wszystkich poziomach zaawansowania. Specjalizujemy się w nauce języka angielskiego ale również z sukcesem realizujemy naukę z innych popularnych języków europejskich.

Szkolenia realizujemy metodą komunikatywną skupia się na potrzebach uczniów, a także na związku miedzy językiem uczonym w klasie, a językiem używanym poza klasą. Zadaniem jej jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej, dlatego też zajęcia często przyjmują formę: pracy w parach lub grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między uczniami; zadań opartych o płynność mówienia, co wzmacnia pewność uczniów; odgrywania ról (role-plays) podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe.

Rok szkolny dzielimy na dwa semestry po 60 lub 90 godzin lekcyjnych każdy. Naukę rozpoczynamy w październiku a kończymy w czerwcu.

Przed rozpoczęciem szkolenia zapraszamy każdego do rozwiązania testu językowego na podstawie którego dokonujemy kwalifikacji na odpowiedni poziom, według skali ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). Test oraz rozmowa kwalifikacyjna są bezpłatne i niezobowiązujące.