Kursy medyczne i prawnicze

Medical English

To szkolenia skierowane do wszystkich dla pracowników służby zdrowia, lekarzy oraz studentów kierunków medycznych.

Oferta zawiera szkolenie z zakresu słownictwa medycznego, podzielonego wg specjalizacji czy wykonywanego zawodu. Część ogólna szkolenia to zakres obowiązkowy dla każdego czyli podstawy słownictwa z dziedziny anatomii, fizjologii, narzędzia medyczne, rozmowa z pacjentem… . Część specjalistyczna to szkolenie uwzględniające wymagania danej grupy językowej – podział szkoleń wg. specjalizacji lekarskich i zawodowych podczas których nasi słuchacze zapoznają się językiem charakterystycznym dla każdej z nich.

Celem szkolenia jest wzbogacenie języka o angielską terminologię i struktury charakterystyczne dla języka medycznego oraz poznanie strategii językowych wymaganych w pracy z tekstami medycznymi. Bazujemy na aktualnych i oryginalnych materiałach medycznych opracowanych przez specjalistów od nauczania języka angielskiego– nasi lektorzy to wykładowcy uczelni medycznych.

Kursy realizujemy w dwóch systemach: grupowym i indywidualnym.

Szkolenia indywidulane realizujemy z uwzględnieniem preferencji słuchacza. Zarówno zakres materiału jaki i jego realizacja pozostaje w ścisłym związku z oczekiwaniami kursanta. Tego typu szkolenia realizujemy w dowolnie wybranej porze dnia oraz z dojazdem w określone miejsce.