Dla firm

Nasza oferta dla firm i instytucji obejmuje:

  •  Nauczanie języków obcych w siedzibie klienta w formie zajęć konwencjonalnych, grupowych lub indywidualnych;
  •  Naukę języka specjalistycznego: biznesowego, technicznego, naukowego z różnych dziedzin; 
  •  Specjalne programy szkoleniowo-językowe dla kadry zarządzającej;
  •  Zajęcia odświeżające i utrwalające wcześniej osiągnięty poziom znajomości języka; 
  •  Zajęcia online prowadzone w czasie rzeczywistym za pośrednictwem komunikatorów internetowych (Skype); 
  •  Przygotowanie językowe pracowników wszystkich szczebli do wykonywania konkretnych obowiązków zawodowych; 
  •  Szybka pomoc językowa, np. przygotowanie prezentacji i wystąpień w języku obcym.
  •  Organizację nauczania języków poza siedzibą klienta, w lokalizacjach dogodnych dla uczestników szkoleń; 

Metody nauczania
Długoletnie organizowanie szkoleń dla zróżnicowanych Klientów pozwoliło nam precyzyjnie dopasowywać się do potrzeb każdego z nich. W przygotowaniu i prowadzeniu zajęć językowych w Szkole Języków Obcych Discovery obowiązuje zasada wyważonych proporcji i optymalnego doboru metody do potrzeb firmy zlecającej oraz do umiejętności i profilu osobowościowego słuchaczy. Szkoła Discovery nastawia się przede wszystkim na skuteczność nauczania, którą w różnych przypadkach najlepiej osiąga się różnymi metodami.

Kadra lektorska
Lektorzy naszej Szkoły, którzy prowadzą szkolenia korporacyjne, mają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne: studia filologiczne lub lingwistyczne ze specjalnością nauczycielską, a w wielu wypadkach także inne studia i dodatkowe kwalifikacje dydaktyczne oraz specjalistyczne wraz z odpowiednim przygotowaniem psychologicznym. Trenerzy korporacyjni to osoby dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w firmach i specjalnie dobierane pod kątem osobowościowym. Wszyscy lektorzy przechodzą obligatoryjne szkolenia metodyczne.

System nadzoru zajęć
Nad prawidłowym przebiegiem organizacyjnym całości zajęć czuwa indywidualny opiekun – koordynator szkolenia, z którym firma zamawiająca ma bieżący kontakt i do którego może kierować wszelkie uwagi organizacyjne. Od strony merytorycznej nad projektem szkoleniowym czuwają dyrektorzy i konsultanci metodyczni Szkoły, odpowiedzialni za jakość nauczania i satysfakcję słuchaczy. Ich zadaniem jest opracowanie właściwego programu i ścieżki rozwojowej, dokonanie odpowiedniej obsady lektorskiej, dobór odpowiednich narzędzi szkoleniowych, bieżący nadzór metodyczny oraz egzekwowanie celów szkoleniowych. Są oni dostępni w każdym regionie dla wszystkich słuchaczy.

Kompleksowość oferowanych usług
Chcemy Państwa zapewnić, że w ramach podjętej współpracy oprócz realizacji podstawowych zadań szkoleniowych zapewniamy również kompleksową obsługę dokumentacyjno-księgową, odciążając odpowiednie służby zleceniodawcy. Staramy się, aby ułatwić Państwu kontrolowanie inwestycji, jaką jest korzystanie z naszych usług, między innymi przez odpowiednie planowanie, diagnozowanie, monitorowanie oraz raportowanie. Mamy świadomość, że dla naszych Klientów poza jakością merytoryczną oferowanych produktów bardzo ważna jest jakość obsługi administracyjnej.

Katalog naszych podstawowych produktów
Dotychczasowe osiągnięcia oraz zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni są dla nas motywacją do stałego rozwoju w duchu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów. Nasz obecny katalog usług to przede wszystkim „szyte na miarę szkolenia” językowe o różnym stopniu zaawansowania i specjalizacji, audyt językowy, tłumaczenia, konsultacje i wsparcie językowe, szkolenia miękkie w języku obcym.