Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PROWADZĄCY:

 • Absolwent Anglistyki UMCS oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS, ukończył aplikację sędziowską i złożył egzamin sędziowski

WYMIAR ZAJĘĆ:

 • 160 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie egzaminu Cambridge First Certificate, kurs jest adresowany do studentów prawa oraz praktykujących prawników

CELE KURSU:

 • przyswojenie przez uczestników angielskiej terminologii prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem pojęć polskiego prawa cywilnego oraz handlowego
 • przyswojenie, utrwalenie zasadniczych instytucji polskiego prawa cywilnego poprzez analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego w formie rozwiązywania kazusów
 • utrwalenie oraz poszerzenie znajomości gramatyki angielskiej

TREŚCI MERYTORYCZNE:

 • angielska terminologia prawnicza z zakresu prawa cywilnego oraz handlowego
 • instytucje polskiego prawa cywilnego z zakresu części ogólnej oraz zobowiązań

PODRĘCZNIK WIODĄCY:

 • International Legal English by Amy Krois-Lindner (Cambridge University Press)

MATERIAŁY DODATKOWE:

 • zestaw specjalnie opracowanych na bazie orzecznictwa Sądu Najwyższego kazusów –zadań z zakresu polskiego prawa cywilnego
 • podręczniki z ćwiczeniami gramatycznymi

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE KURS:

 • Atrakcyjność kursu polega na połączeniu nauki prawniczego języka angielskiego z równoczesną nauką i utrwalaniem wiadomości dotyczących polskiego systemu prawa cywilnego w oparciu o kazusy przygotowane na bazie orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 • Uczestnicy mają szansę opanować angielską terminologię prawniczą adekwatną do rozwiązań polskiego systemu prawa.